Intuitivní 3D malba Nan Yar - odstavec první

article412.jpg

✉ luky@peramost.cz  ☏ 773 622 708

 

najeď (PC) nebo klikni (mob/tab) pro zvětšení

 
Všechny žijící bytosti touží po štěstí

Intuitivní plastikomalba k 1. odstavci díla šrí Ramany Maharišiho
Kdo jsem Já?

v noci svítící (luminiscenční), lakovaný

akryl na plátně 50×100 cm

rok tvorby 2017

    

Výklad díla

Štěstí je podkladem všech představ (forem) – čistá/klidná hladina bez vlnky, která nezná nic jiného než sama sebe. Není představou, není stvořené, prostě je a to stačí. Ani takové ani makové. Štěstí je štěstí bez nálepky štěstí. Pro mysl nosí ještě jiné nálepky, jako BYTÍ nebo VĚDOMÍ. BYTÍ – VĚDOMÍ – BLAHO nejsou 3 věci, ale 3 nálepky, kterými se mysl snaží zoufale popsat to, co skutečně je. To, co je, je nedvojné.

Shora je vstupní bod do jednoty. Pole všech potenciálně možných představ, ve kterém si individualizovaná vědomí přivlastňují ostrůvky představ a tím vytváří dvojnost.

Obrazně by se dalo říct, že štěstí prýští do představ (vyživuje je), které jsou stvořeným vědomím vnímané jako tvary.

Prostřední „oko“ je ten, který si všechno uvědomuje. Je to první stvořená já-myšlenka. Tzn. brahman je „překlopený“ jako (první) představa/forma. Je to zdánlivě neomezený bůh stvořitel a pozorovatel tvarů v kterém se vše odehrává. On je samotnou intuicí a v něm se odehrávají všechny hry. Přesto by bez svého nestvořeného podkladu nemohl existovat. Tady je z mého úhlu pohledu důležité vnímat, že brahman není neomezeným bohem. Je nestvořeným, neomezeným a bez přívlastku! Rozlišuje jenom sám sebe! Proto se záhadným způsobem „překlopil“ a tím stvořil odraz/obraz sám sebe jako první formu, aby mohl tvořit a vnímat iluzorní představy. Tento odraz umožnil/vytvořil vše tak, jak bylo je a bude a někdy to s ním zanikne. Zatímco brahman je.

První vygeneroval individualizovaná vědomí, jako nevědomé částečky sama sebe. Mohli bychom to nazvat jako „překlopené“ átmany ve formě já-myšlenek (opět átman rozeznává pouze átman).
Proto átman je brahman.
A proto já a otec jedno jsme, ale on je větší.

Je to to samé, ale dosti názorné pro mysl, která o tom přemýšlí, protože nechápe, že se čistě fyzikálně nemůže dostat před svůj zrod, protože tam žádná fyzika není.

Vše, co jsem zde napsal je myšlenková konstrukce mého individualizovaného vědomí a proto je třeba k věci takto přistupovat. Nejsou to slova Ramany a není to popis jeho díla, ale 3D malby k části jeho díla. Když tvořím intuitivně, pak mnohdy vím (bez přemýšlení), co to je. A protože jsem ty informace nevygeneroval, pak mi nepatří a proto je předávám dál. Kdo ví, kde skončí.


நானார்?